郊庙歌辞。享惠昭太子庙乐章。请神

jiāo miào gē cí。xiǎng hùi zhāo tài zǐ miào lè zhāng。qǐng shén

jiā jiàn jì chén,
sì shì kǒng míng。
xián gē zài táng,
wàn wǔ zài tíng。
wài zé jǐn wù,
nèi zé jǐn chéng。
fèng shēng rú wén,
gē qí jié jīng。

归登的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.073419 Second , 34 querys.