江月·十月晴江月

jiāng yuè · shí yuè qíng jiāng yuè

shí yuè qíng jiāng yuè,
wēi fēng yè wèi hán。
yī rén guāng bù dìng,
zhào yǐng sī wú duān。
shǎo zhuàng súi bō qù,
guān hé xíng lù nán。
píng shēng sù xīn yǒu,
mò gòng cǐ shí kàn。
Processed in 0.733021 Second , 34 querys.