侍家叔父同诸公集来凤亭

shì jiā shū fù tóng zhū gōng jí lái fèng tíng

yí zhuō hū wén yīng,
fāng zhōu cǐ rì qíng。
shù yīn lián yě kuò,
shān cùi rù jiāng míng。
yǐ zùi qīn yú niǎo,
xíng gē dá yǒu shēng。
bù zhī chūn cǎo sè,
hé yǔ gù yuán qíng。
Processed in 0.079724 Second , 34 querys.